สสส.จัดโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การสร้างค่านิยมที่ดี ผ่านการชมภาพยนตร์ A Royal Hangover ให้รู้พิษภัยแอลกอฮอล์ ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์จันทบุรี ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจันทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การสร้างค่านิยมที่ดี โดยมี ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ

พร้อมตัวแทนนักเรียน คณาจารย์ จังหวัดในภาคตะวันออกเข้าร่วม อาจารย์นคร สมานสินธุ์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก กล่าวรายงานว่า ทั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่สังคมให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็นการตอบโต้กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ธุรกิจแอลกอฮอล์ข้ามชาติ พยายามที่จะเข้ามาแทรกแทรงดำเนินการในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชน ทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การทะเลาะวิวาท เพื่อให้สังคมตระหนัก เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา หัวข้อเมาเกลื่อนเมือง การชมภาพยนตร์เรื่อง A Royal Hangover ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ โทษ พิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth