ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) ไม่ปรากฏหลักฐานว่าก่อสร้างเมื่อใด แต่จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก พื้นล่างยกสูงราว 1 เมตร ก่อผนังปิดใต้ถุนโดยรอบ ด้านหน้ามีมุขกลางซ้อนกัน 2 ชั้น มีปีกยื่นออกมาทั้ง 2 ข้าง ด้านหลังมุขเป็นตัวอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ด้านหน้าของมุขและอาคารมีลูกกรงปูนปั้นเป็นแบบลูกมะหวดประดับขอบหน้าบันของมุขทำเป็นรูปโค้งประดับขอบด้วยลวดลายปูนปั้นแบบยุโรป ตรงกลางหน้าบันมีครุฑเป็นสัญลักษณ์ หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ ตรงปีกหน้ามุขและระเบียงอาคารทั้ง 2 ข้าง ระดับช่องลมประดับด้วยไม้ฉลุลาย ช่องลมช่องระบายอากาศเหนือประตูหน้าต่างเป็นไม้ฉลุลายเช่นกัน ประตูหน้าต่างเป็นบานไม้เปิดคู่ มีความงดงามที่สะดุดตาผู้คนที่ผ่านไปมาและแวะเวียนมาเยี่ยมชม โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 และได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไปอีกยาวนาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand