พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร” ขึ้นในพื้นที่อันเป็นนิวาสถานเดิมของพระอัยกา (ตา) พระอัยกี (ยาย) และพระราชมารดาของพระองค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแก่บุคคลทั้งสามวัดแห่งนี้มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2390 และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปีพ.ศ.2536

จากสมาคมสถาปนิกสยามภายในวัดมีความน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถแบบไทยผสมจีนที่สร้างขึ้นตามพระราชนิยมหลังคามุงกระเบื้องรางดินเผาเป็นลอนลูกฟูกแบบจีนหน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบสีสดลายใบดอกพุดตานช่อฟ้าใบระกาประดับกระเบื้องเคลือบสีสลับลายจากประเทศจีนซุ้มประตูหน้าต่างประดับลายปูนปั้นรูปใบและดอกพุดตานภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาเป็นพระประธานปางมารวิชัยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์ข้างพระอุโบสถขนาบด้วยพระวิหารหรือวิหารพระศิลาขาวซึ่งประดิษฐานพระศิลาขาวและการเปรียญหลวงที่ด้านในประดิษฐานพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ด้านหลังพระอุโบสถมีพระเจดีย์ทรงลังกาฐานแปดเหลี่ยมสองชั้นโดยบรรจุพระบรมธาตุไว้ภายใน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand