วัดพระธาตุสวี ตั้งอยู่ติดแม่น้ำสวี มีตำนานเล่าว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเสด็จยกทัพมาพักรี้พลอยู่ในเขตอำเภอสวีได้พบเหตุการณ์ประหลาดคือ มีกาเผือกและกาอื่นๆ จับกลุ่มส่งเสียงร้องเหนือกอง อิฐปรักหักพัง จึงรับสั่งให้รื้อเศษอิฐที่หักพังทับถมกันออก พบฐานพระเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดลึกลงไปพบผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นใหม่แทนเจดีย์องค์เดิม

สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2459 ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ โดยการสร้างพระธาตุครอบเจดีย์องค์เดิม ส่วนด้านหน้าพระธาตุ ติดกับแม่น้ำสวีมีศาลเจ้าภายในเป็นรูปปั้นคนนั่งขนาดเท่าคนจริง ชาวอำเภอสวีเรียกว่า ศาลพระเสื้อเมือง วัดพระธาตุสวีได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติและถือเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดชุมพร
การเดินทาง
จากสี่แยกปฐมพร ตามทางหลวงหมายเลข 41 (ชุมพร – หลังสวน) ประมาณ 47 กิโลเมตร
เปิดให้เข้าชม ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06:00 – 17:00 น. (กรุณาแต่งกายสุภาพ)
วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวชุมพรเคารพ เลื่อมใสและมีประวัติที่น่าสนใจอีกแห่งของเมืองชุมพรด้วยบารมีของ หลวงปู่สงฆ์ จนฺทสโร ที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีวาจาศักดิ์สิทธิ์เมื่อมรณภาพร่างกายไม่เน่าเปื่อย วัดเจ้าฟ้าศาลาลอยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและประวัติความเป็นมายาวนาน นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาท่องเที่ยวเนื่องจากมีความสวยงาม บริเวณวัดร่มรื่นและไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีต้นสาละขนาดใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้า ประสูติออกดอกรูปทรงงดงาม แต่อดีตเคยเป็นวัดร้างอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดเก่าแก่มากไม่มีประวัติใดๆ บันทึกไว้ว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างมาสมัยใด หลวงปู่สงฆ์ จันทสโร ยืนกำหนดพิจารณาดูบริเวณวัดทั้งหมดด้วยอำนาจญาณ เรียกว่าอตีตังสญาณ รู้เหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วในอดีตว่าเป็นวัดสมัยใด ใครเป็นผู้สร้างขึ้น ทำไมจึงรกร้างว่างเปล่ามาเป็นร้อยเป็นพันปี ด้วยอำนาจจิตที่กล้าแข็งซึ่งปุถุชนธรรมดาไม่สามารถรู้ได้ถึงเช่นนั้น
การเดินทาง
จากตัวเมืองชุมพรใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม เดินทางไปทางอ่าวทุ่งวัวแล่น ประมาณ 4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายก่อนถึงสำนักงานชลประทานชุมพร รวมระยะทาง ประมาณ 6 กิโลเมตร
เปิดให้เข้าชม ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06:00 – 17:00 น. (กรุณาแต่งกายสุภาพ) ////สวัสดีดอทคอม