ชาวสวนยางดีใจเก้อ ม.44ไม่หยุดเอกชนเก็บภาษีการส่งออกยางนอกราชอาณาจักร เตรียมยกระดับกดดัน กยท. พิจารณายกเลิก พร้อมเปิดเวทีรับฟังปัญหาชาวสวนยางที่ทั่วประเทศ 26 มี.ค. จากกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้ม.44 มีคำสั่งให้นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

และแต่งตั้ง รศ.ดร.ธนวรรษฒ์ พลวิชัย เข้ามารับตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย โดยนายธีธัชยังไม่ได้พ้นจากตำแหน่งเดิมนั้น ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 22 มี.ค. นายศิวะ  ศรีชาย แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางชาวสวนยาง  กล่าวว่า  แม้พวกเราจะชื่นชม และยินดีที่นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจใช้อำนาจแก้ไขตามข้อเรียกร้องของชาวสวนยาง โดยหวังว่าการปัญหาเกี่ยวกับยางพาราจะได้รับการแก้ไข แต่ในการประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) กยท. เมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา ไม่ได้นำข้อเสนอของเกษตรกรชาวสวนยางเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (คยท.) และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของกยท.(สร.กยท.) ที่เรียกร้องให้ยกเลิก การดำเนินจัดหาผู้รับจ้างบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร(CESS)  และยกเลิกTOR แต่อย่างใด เป็นเพียงการชะลอการดำเนินการเพื่อรอการพิจารณาตีความข้อกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกาเท่านั้น ซึ่งในเรื่องนี้ทางเกษตรกรชาวสวนยางเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของ กยท.(สร.กยท.) มีแนวคิดร่วมกันว่าไม่สามารถจะยอมรับได้ เพราะข้อเสนอให้ยกเลิกอย่างเด็ดขาดโดยทันที ซึ่งเป็นความต้องการและเห็นพ้องต้องกันของชาวสวนยาง เครือข่ายชาวสวนยางและเจ้าหน้าที่ พนักงาน ของ กยท. ทั่วทั้งประเทศ กลับไม่มีการตอบรับและพิจารณาจากบอร์ดกยท. แต่อย่างใด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews