กฟผ.จับมือโรงพยาบาลกรุงเทพ นำร่องอนุรักษ์พลังงานรูปแบบ ESCO คาดประหยัดไฟฟ้า 1.2 ล้านหน่วยต่อปี ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 719 ตันต่อปี

นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน ( ESCO) กับแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อนำร่องการอนุรักษ์พลังงานให้กับอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

นายสืบพงษ์ กล่าวว่า กฟผ.มีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างน้อย 10 ล้านหน่วยในปี 2561 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการเป็นที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โครงการที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานควบคุม รวมถึงโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานขนาดเล็ก ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย กฟผ.จึงรับเป็นที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบ ESCO นำร่องให้กับอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยทำการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง โดยการตรวจวัดจริงตามสัญญารับประกันผลประหยัดพลังงานของ ESCO ที่มีบริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED 24,260 หลอด คาดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานรูปแบบเดิม คิดเป็นผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าประมาณ 1.2 ล้านหน่วยต่อปี หรือประมาณ 4.5 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 719 ตันต่อปี นอกจากนี้ กฟผ.ยังขอความร่วมมือหน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงานอย่างต่อเนื่อง.-สำนักข่าวไทย